Алишер Баунти Хантер Шукуров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Побед 2

0%

Поражений 1

0%

Бухара

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

0

Вес

0

Рост

0

Возраст

победы: 2

TKO/KO: 0

0%

Решением судей: 2

100%

Поражения: 1

TKO/KO: 0

0%

Решением судей: 1

100%

Все бои Алишера Баунти Хантера Шукурова в Hardcore-fighting

№ 3 — 14 июля 2021 года Алишер Баунти Хантер Шукуров — Хамзат Маэстро Куриев

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Хамзат Маэстро Куриев

Хамзат Маэстро Куриев

№ 2 — 23 июня 2021 года Алишер Баунти Хантер Шукуров — Гарик Метис Михитаров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Гарик Метис Михитаров

Гарик Метис Михитаров

№ 1 — 14 апреля 2021 года Алишер Баунти Хантер Шукуров — Сандро Картвел Гачечиладзе

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Алишер Баунти Хантер Шукуров

Сандро Картвел Гачечиладзе

Сандро Картвел Гачечиладзе